Product Category


4
>> ELECTROLYTE ANALYZER
1
รายละเอียดสินค้า :
- ปิดชุดตัวทำละลายได้ง่าย
- เครื่องวัดระดับหลายระดับและควบคุมความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์
- การใช้งานที่เป็นมิตรและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถจัดเก็บผลตัวอย่างได้ถึง 1000 ตัวอย่างและง่ายต่อการตรวจทาน
2
รายละเอียดสินค้า :
- ปิดชุดตัวทำละลายได้ง่าย
- เครื่องวัดระดับหลายระดับและควบคุมความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์
- การใช้งานที่เป็นมิตรและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถจัดเก็บผลตัวอย่างได้ถึง 1000 ตัวอย่างและง่ายต่อการตรวจทาน
3
รายละเอียดสินค้า :
- เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ความดันสำหรับการวัด TCO2
- ปิดชุดตัวทำละลายได้ง่าย
- เครื่องสอบเทียบและตัวควบคุมหลายระดับมีความถูกต้องแม่นยำ
- การใช้งานที่เป็นมิตรและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถจัดเก็บผลตัวอย่างได้ถึง 1000 ตัวอย่างและง่ายต่อการตรวจทาน