Product Category


8
>> PULSE OXIMETERS - เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  
>> Fingertip pulse oximeter   [1]
1
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ใช้งานด้วยพลังงานต่ำ
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
2
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ใช้งานด้วยพลังงานต่ำ
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
3
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- LED ความสว่างสูงแสดง SpO2, PR และ Pulse bar
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ใช้งานด้วยพลังงานต่ำ
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
4
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- การออกแบบที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
- LED ความสว่างสูงแสดง SpO2, PR และ Pulse bar
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ใช้งานด้วยพลังงานต่ำ
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
5
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- จอแสดงผล OLED แบบ Dual OLEDSpO2, PR, Pulse Bar และ Waveform
- ระดับ 1-10 ปรับความสว่าง, 6 โหมดการแสดงผล
- LED ความสว่างสูงแสดง SpO2, PR และ Pulse bar
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ใช้งานด้วยพลังงานต่ำ
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
6
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- จอแสดงผล OLED แบบ Dual OLEDSpO2, PR, Pulse Bar และ Waveform
- ระดับ 1-10 ปรับความสว่าง, 6 โหมดการแสดงผล
- LED ความสว่างสูงแสดง SpO2, PR และ Pulse bar
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ใช้งานด้วยพลังงานต่ำ
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
7
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- จอแสดงผล 12นิ้ว OLED แสดง SpO2, PR, แถบชีพจรและรูปคลื่น
- สายเคเบิล USB สำหรับการรับส่งข้อมูลและการชาร์จแบตเตอรี่
- จัดเก็บข้อมูลได้ 72 ชั่วโมง
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากที่นิ้วออกมาเป็นเวลา 8 วินาที
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
8
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- จอแสดงผล OLED แบบ Dual OLEDSpO2, PR, Pulse Bar และ Waveform
- ระดับ 1-10 ปรับความสว่าง, 6 โหมดการแสดงผล
- LED ความสว่างสูงแสดง SpO2, PR และ Pulse bar
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ใช้งานด้วยพลังงานต่ำ
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
9
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- LED ความสว่างสูงแสดง SpO2, PR และ Pulse bar
- ฝาครอบแบตเตอรี่พิเศษสำหรับความทนทานมากขึ้น
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ใช้งานด้วยพลังงานต่ำ
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
10
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- จอแสดงผล OLED แบบ Dual OLEDSpO2, PR, Pulse Bar และ Waveform
- ระดับ 1-10 ปรับความสว่าง, 6 โหมดการแสดงผล
- LED ความสว่างสูงแสดง SpO2, PR และ Pulse bar
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ฝาครอบแบตเตอรี่พิเศษสำหรับความทนทานมากขึ้น
- ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
11
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- จอแสดงผล OLED แบบ Dual OLEDSpO2, PR, Pulse Bar และ Waveform
- ระดับ 1-10 ปรับความสว่าง, 6 โหมดการแสดงผล
- LED ความสว่างสูงแสดง SpO2, PR และ Pulse bar
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ฝาครอบแบตเตอรี่พิเศษสำหรับความทนทานมากขึ้น
12
รายละเอียดสินค้า :
- หน้าจอ OLED สีแสดง SpO2, PR, Pulse bar และ waveform
- สัญญาณเตือนและภาพสำหรับค่า SpO2 และ Pulse Rate
- ระดับความสว่างที่ปรับได้ที่ระดับ 1-10 4 ทิศทาง
13
รายละเอียดสินค้า :
- สะดวกในการใช้งาน เปิด / ปิดเครื่องอัตโนมัติ ปุ่มจับที่สำคัญเพียงปุ่มเดียว
- แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อนสามารถใช้งานได้ถึง 30 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
- จอแสดงผล OLED ที่สว่างสดใสมี 6 โหมดการแสดงผล SpO2 และอัตราชีพจรสามารถอ่านได้จากทุกมุมไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน
14
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- จอแสดงผล 12นิ้ว OLED แสดง SpO2, PR, แถบชีพจรและรูปคลื่น
- สายเคเบิล USB สำหรับการรับส่งข้อมูลและการชาร์จแบตเตอรี่
- จัดเก็บข้อมูลได้ 72 ชั่วโมง
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากที่นิ้วออกมาเป็นเวลา 8 วินาที
15
รายละเอียดสินค้า : เครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราชีพจร
- จอแสดงผล 12นิ้ว OLED แสดง SpO2, PR, แถบชีพจรและรูปคลื่น
- สายเคเบิล USB สำหรับการรับส่งข้อมูลและการชาร์จแบตเตอรี่
- จัดเก็บข้อมูลได้ 72 ชั่วโมง
- การรับประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง
- ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากที่นิ้วออกมาเป็นเวลา 8 วินาที