Product Category


8
>> PULSE OXIMETERS - เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  
>> Handheld pulse oximeter   [2]
1
รายละเอียดสินค้า :
- จอแสดงผลแบบ OLED แบบ Dual สีแบบ SpO2, PR, PI, รูปคลื่นและแถบชีพจร
- จัดเก็บข้อมูล 72 ชั่วโมง
- อัปโหลดการจัดเก็บข้อมูลสามารถสร้างแผนภูมิแนวโน้ม SpO2 และดูการเปลี่ยนแปลงสัญญาณของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว
- Med View ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
2
รายละเอียดสินค้า :
- วัด SpO2, Pulse Rate, รูปคลื่นและแถบชีพจรได้อย่างแม่นยำ
- จัดเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง
- การจัดเก็บข้อมูลและการทบทวนจะสามารถสร้างแผนภูมิแนวโน้ม SpO2 และดูการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว
3
รายละเอียดสินค้า :
- หน้าจอ TFT 2.8 นิ้วแสดง SpO2, PR, รูปคลื่นและแถบชีพจร
- การตั้งค่า ID 127 จัดเก็บข้อมูล 72 ชั่วโมงและทบทวน
- การรับส่งข้อมูลด้วยสาย USB หรือ Bluetooth (อุปกรณ์เสริม)
- Muti-language (เมนู): อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, เยอรมันอิตาลี
4
รายละเอียดสินค้า :
- LED ความสว่างสูงแสดง SpO2 PR และแถบชีพจร
- 99 ID setup จัดเก็บข้อมูล 72 ชั่วโมงและทบทวน
- ซอฟต์แวร์ Med View สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
5
รายละเอียดสินค้า :
- หน้าจอ TFT 2.4 นิ้ว แสดงผล SpO2, PR, รูปคลื่นและแถบชีพจร
- สัญญาณเตือนภาพและเสียงที่สามารถปรับได้
- ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ
6
รายละเอียดสินค้า :
- วัด SpO2 และ Pulse Rateได้อย่างแม่นยำ
- มีจอแสดงผล TFT คุณภาพสูงและคมชัดสดใส
- สามารถใช้ได้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- สามารถดูการแสดงผลรูปคลื่นและแนวโน้มที่เกิดขึ้นผ่านทางหน้าจอ
- ความอิ่มตัวของออกซิเจนขึ้นอยู่กับสัญญาณชีพจรพร้อมกับปรับค่าปริมาตรของสัญญาณได้
- มีInfrared interface สำหรับ thermal printer
- สามารถปรับโทนสีพื้นหลังได้(สีพื้นหลังเข้มหรือสีพื้นหลังอ่อน)
7
รายละเอียดสินค้า :
- วัด SpO2 และ Pulse Rateได้อย่างแม่นยำ
- มีจอแสดงผล TFT คุณภาพสูงและคมชัดสดใส
- สามารถใช้ได้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- สามารถดูการแสดงผลรูปคลื่นและแนวโน้มที่เกิดขึ้นผ่านทางหน้าจอ
- สามารถปรับตั้งค่าของ alarm ได้
- ความอิ่มตัวของออกซิเจนขึ้นอยู่กับสัญญาณชีพจรพร้อมกับปรับค่าปริมาตรของสัญญาณได้
- มีInfrared interface สำหรับ thermal printer
- สามารถปรับโทนสีพื้นหลังได้ (สีพื้นหลังเข้มหรือสีพื้นหลังอ่อน)
8
รายละเอียดสินค้า :
- วัด SpO2 และ Pulse Rateได้อย่างแม่นยำ
- มีจอแสดงผล TFT คุณภาพสูงและคมชัดสดใส
- สามารถใช้ได้กับทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- สามารถปรับตั้งค่าของ alarm ได้
- มี Perfusion index
- มีการเก็บขู้อมูลด้วย mini SD การ์ด พร้อมหน่วยความจำ 55 ชั่วโมง
- มีการประเมินผลข้อมูลทางสถิติผ่านทางหน้าจอ
- ความอิ่มตัวของออกซิเจนขึ้นอยู่กับสัญญาณชีพจรพร้อมกับสามารถปรับปริมาตรของสัญญาณได้
- มีInfrared interface สำหรับ thermal printer
9
รายละเอียดสินค้า :
- วัด SpO2 และ Pulse Rateได้อย่างแม่นยำ
- มีจอแสดงผล TFT คุณภาพสูงและคมชัดสดใส
- ใช้งานได้ดีกับผู้ป่วยความดันโลหิตต่ำ
- สามารถปรับตั้งค่าของ alarm ได้
- สามารถปรับปริมาตรของสัญญาณ Pulse ได้
- ระบบ alarm มีสามระดับ
- มีการเก็บขู้อมูลด้วย SD การ์ด พร้อมหน่วยความจำ 55 ชั่วโมง
- มีการประเมินผลข้อมูลทางสถิติผ่านทางหน้าจอ
- มีInfrared interface สำหรับ thermal printer